money, profit, finance-2696219.jpg

DOTACJE

Skuteczność i profesjonalizm

Gwarantujemy naszą wszelką pomoc i opiekę
w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych!

Doświadczenie | Profesjonalizm | Zaufanie

Oferta

LGD

Miechów – Otwarcie działalności gospodarczej
PLANOWANY KOLEJNY NABÓR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (KAŻDE STOWARZYSZENIE MA INNY TERMIN) informacje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

WFOŚiGW

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE
TRWA NABÓR

Teraz na nowych, lepszych warunkach. Od 15 lipca 2022 po pozytywnych zmianach jest możliwość złożenia wniosku o zaliczkę w wysokości 50% przyznanej kwoty.

smog, smoke, burning of waste-3125312.jpg
child, tower, building blocks-1864718.jpg

MALUCH+ 2022-2029

WKRÓTCE NOWY NABÓR

Z uwagi, że nie zostały wykorzystane wszystkie środki z alokacji w ostatnim naborze, zostanie ogłoszony jeszcze jeden nabór.

URZĄD PRACY

TRWA NABÓR
Środki na:

Otwarcie działalności gospodarczej
Doposażenie stanowisk pracy
Prace interwencyjne

laptop, computer, browser-2561221.jpg
agricultural machine, fields, agriculture-1919021.jpg

Modernizacja Gospodarstw Rolnych 2023

NABÓR 5.06-5.07.2023r

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) 5 czerwca 2023 r. uruchomi nabór wniosków na modernizację gospodarstw rolnych, w tym na budowę magazynów, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Rozwój Małych Gospodarstw

NABÓR W SIERPNIU 2023

Wsparcie na Rozwój Małych Gospodarstw 2023 skierowane jest do rolników prowadzących gospodarstwa o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. euro. Małe gospodarstwa otrzymają od 100 do 120 tys bezzwrotnej premii.

man, wheat crops, barley-1866559.jpg

Młody Rolnik

NABÓR 30.06-31.07.2023r

200 000 zł – tyle można w tym roku otrzymać w ramach interwencji Premia dla młodego rolnika.

Nasze atuty

Doświadczenie

Profesjonalizm

Zaufanie

U Nas Pozyskasz Dotację

Zapraszamy do kontaktu

kontakt.mojadotacja@interia.pl