Oferta

LGD

LGD

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (KAŻDE STOWARZYSZENIE MA INNY TERMIN) informacje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin i miejsce składania wniosków

Termin: Dla każdego LGD jest inny

Chcesz wiedzieć jaki? Skontaktuj się z nami

Forma wsparcia

Premia w wysokości: od 50.000,00 zł- 100.000,00 zł.

Zakres tematyczny

Podejmowanie działalności gospodarczej 
(§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. 2015, poz. 1570 z późn. zm.). Realizowany przez przedsięwzięcie 2.1.1 Organizacja doradztwa prowadzonego przez ekspertów z zakresu pozyskiwania funduszy z budżetu LGD na podjęcie działalności gospodarczej.

Chcesz wiedzieć więcej?