Oferta

MALUCH+ 2022-2029

child, tower, building blocks-1864718.jpg

MALUCH+ 2022-2029

Informacja

Minister Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029

Więcej informacji o programie na stronie Ministerstwa

Chcesz wiedzieć więcej?