Oferta

Młody Rolnik

Premia

200 000 zł

tyle można w tym roku otrzymać w ramach interwencji Premia dla młodego rolnika.

Według harmonogramu naborów w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 wnioski o premię dla młodego rolnika będzie można składać

od 30 czerwca do 31 lipca 2023r.

Aby otrzymać Premię dla Młodego Rolnika 2023, trzeba być osobą fizyczną w wieku od 18 do 40 lat (nie ukończone 41 lat na dzień składania wniosku), która albo rozpoczyna działalność rolniczą, albo prowadzi ją nie dłużej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku.
Jednym z podstawowych warunków związanych z zakupem gruntów rolnych powyżej 1 ha jest spełnienie wymogu bycia rolnikiem indywidualnym.

Rozpoczęcie działalności rolniczej to:

  • nabycie i zarejestrowanie zwierząt gospodarskich
  • złożenie wniosku o płatności bezpośrednie
  • skorzystanie z pomocy finansowej w ramach PROW
  • prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej
  • ubezpieczenie w KRUS jako rolnik

Chcesz wiedzieć więcej?