Oferta

Czyste Powietrze

smog, smoke, burning of waste-3125312.jpg

WFOŚiGW

Program Czyste Powietrze

Teraz na nowych, lepszych warunkach.

Termin składnia

Od 15 lipca 2022 po pozytywnych zmianach jest możliwość złożenia wniosku o zaliczkę w wysokości 50% przyznanej kwoty.

Cel Programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych1 . Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

Chcesz wiedzieć więcej?